تغذیه گیاهان
drGiah

کود آهن

کود آهن: عامل اصلی جوانه زنی در گیاهان است. ماده غذایی آهن، یکی از مواد غذایی کم مصرف است که وجود آن به اندازه کافی برای

تغذیه گیاهان
drGiah

کود کلسیم

کود کلسیم :  در گیاهان آپارتمانی که ساقه آنها ضعیف هستند و به تنهایی صاف نمی ایستد باعث محکم شدن آنها خواهد شد. مصرف این کود

تغذیه گیاهان
drGiah

مارمارین کود محرک رشد 

مارمارین کود محرک رشد  : نوعی محرک قوی برای جوانه زایی و رشد است. مارمارین محرک رشد طبیعی است که از عصاره جلبک دریایی Ascophyllum nodosum

تغذیه گیاهان
drGiah

اکتیویو ،کود افزایش جذب عناصر

اکتیویو ،کود افزایش جذب عناصر: کار اصلی آن افزایش قدرت جذب عناصر توسط ریشه است. ترکیبات اصلی اکتیویو کیهیدرین می باشد که تضمین کننده تغذیه متعادل

تغذیه گیاهان
drGiah

کود زیستی یا بیولوژیک

کود زیستی یا بیولوژیک : نسل جدیدی از کود های موجود می باشند و در حقیقت این کود ها شامل مواد عالی (اجزای موجودات زنده مثل

تغذیه گیاهان
drGiah

کود آلی

کود آلی : به کود هایی اطلاق میشوند که منشأ طبیعی دارند یا در واقع از اجزای موجودات زنده که در حال حاضر از موجود زنده

تغذیه گیاهان
drGiah

کود نیتروژن دار

کود نیتروژن دار: کار تخصصی نیتروژن تحریک رشد در گیاه است. بنابراین اگر گیاه شما رشدی ندارد نیتروژن بهترین عنصر است که باعث رشد گیاه خواهد

تغذیه گیاهان
drGiah

کود گوگرد

مهمترین کاربرد کود گوگرد  خاصیت قارچ کشی آن است.  باعث اصلاح پی اچ و کیفیت خاک میشود. کمبود گوگرد در خاک هایی که به شدت در