ریزش گل بوته فلفل

پاسخ دکتر گیاه برای ریزش گل بوته فلفل سوال شما:(بوته فلفل کاشتیم. گل میکنه اما گلهاش میریزه. چیکار کنیم؟)  دوستان اگر بوته فلفل شما وارد مرحله

سوالات متداول
drGiah

نکات قلمه زنی گیاهان

نکات قلمه زنی گیاهان : سوال شما :(بهترین خاک برا قلمه زدن چی هست؟؟ آیا به قلمه کود هم بدیم؟) بهترین خاک برای قلمه زدن خاکی

سوالات متداول
drGiah

سوراخ و پارگی برگ های گیاه

سوراخ و پارگی برگ های گیاه  سوال شما : (برگ های گیاه ما حالت سوراخ و پارگی پیدا کرده. علت چیه؟) پاسخ دکتر گیاه : دوستان

زردی برگ های پایینی گیاه

زردی برگ های پایینی گیاه سوال شما : (برگ های پایینی گیاه ما زرد شده. علتش چیه؟همه چیز هم مثل قبل بوده. ) پاسخ سوال شما:

سوالات متداول
drGiah

زرد شدن برگ های شمعدانی

زرد شدن برگ های شمعدانی سوال شما : (برگ های شمعدانی ما کاملا زرد شده. علت اون چیه؟) پاسخ دکتر گیاه : دوستان این زرد شد

جمع شدن برگ های گل سنگ

جمع شدن برگ های گل سنگ سوال شما : (برگ های گل سنگ ما جمع شده علتش چیه؟) پاسخ دکتر گیاه : اگر برگ های گل

اگر درختی سوخت چکار کنیم

اگر درختی سوخت چکار کنیم: سوال شما : (درخت نارنج ما هنگام سمنو پزون یک سمتش سوخت. حالا چکار کنیم؟) 1. سرشاخه هایی که کامل سوخته

رنگ های جذاب سانسوریا

رنگ های جذاب سانسوریا سوال شما 🙁 این رنگ های جذاب سانسوریا چجوریه؟ آیا مال خود گیاهه؟) پاسخ دکترگیاه : دوستان این یک تکنولوژی جدید هست

روش نگهداری بن سای پیوندی

روش نگهداری بن سای پیوندی سوال شما : (این بن سای های پیوندی از چی پیوند میزنند؟؟ و روش نگهداری شون چجوریه؟؟) پاسخ دکترگیاه : بن