سوالات متداول
drGiah

ریزش برگ شفلرا

ریزش برگ شفلرا سوال شما :(شفلرا توی خونه داریم داره قهوه ای میشه و برگ های اون میریزه. چکار کنیم؟) راه حل : دوستان اصلی ترین

سوالات متداول
drGiah

شرایط نگهداری النگاتا چیست؟

شرایط نگهداری النگاتا چیست؟ خاک مناسب این گیاه خاکی است که دارای ماسه ، خاک لوم و مقداری پیت ماس باشد و زهکشی خوبی داشته باشد.

سوالات متداول
drGiah

خشکی سرو کامیس

خشکی سرو کامیس: سوال شما:(سرو کامیس داریم چند تاش که خشک شد. و مابقی هم در حال خشک شدن هستن..علتش چیه ؟؟؟) دوستان سرو کامیس و

روش آبیاری زعفران چگونه است؟

روش آبیاری زعفران چگونه است؟ توجه داشته باشد، کشت پیاز زعفران، در هر زمانی صورت گرفته باشد باید آبیاری به مهرماه موکول شود. باید در مهرماه