گیاه شناسی
drGiah

کالادیوم

کالادیوم   ویژگی‌های ظاهری گیاهی خوش‌رنگ که طیف رنگی وسیعی از سفید تا قرمز دارد. برگ‌های گیاه پهن و بزرگ شبیه به گوش فیل و سر

گیاه شناسی
drGiah

اسپاتی فیلوم گلدار

اسپاتی فیلوم گلدار ویژگی‌های ظاهر اسپاتی فیلوم گلدار برگ های همیشه سبز و براق و نوک تیز دارد. گل‌های اسپاتی سفید رنگ و شکل شیپور است

گیاه شناسی
drGiah

حسن یوسف

حسن یوسف   ویژگی‌های ظاهری گیاهی خوش رنگ و زیبا در رنگ‌ها و شکل‌های متفاوت و جذاب است. برگ‌های حسن یوسف مثل برگ‌های نعناع و پونه‌

گیاه شناسی
drGiah

آرالیا

آرالیا   ویژگی‌های ظاهری   بر گ: برگها پنجه‌ای شکل با هفت بریدگی عمیق و به رنگ سبز براق می‌باشد.   گل: در اواسط تابستان گل‌های

گیاه شناسی
drGiah

گیاه نخل ماداگاسکار

نخل ماداگاسکار گیاه نخل ماداگاسکار یک نخل نیست اماااااا به دلیل شباهت آن با درخت نخل به این نام شناخته می شود و بومی مناطق بیابانی ماداگاسکار

گیاه شناسی
drGiah

آدنیوم

آدنیوم ویژگی‌های ظاهری شکل ظاهری آدنیوم مشابه بن سای می‌باشد. تنه گیاه حالت کلفت و قطور دارد. برگهای سبز و پهن و چرمی دارد. آدنیوم بن‌