گیاه شناسی
drGiah

بنجامین آمستر

بنجامین آمستر   ویژگی‌های ظاهری گیاهی است که اگر درختچه آن بزرگ شده باشد با اکالیپتوس شاید اشتباه گرفته شود. چون برگ‌هایی شبیه برگ اکالیپتوس دارد.

گیاه شناسی
drGiah

کالانکوآ

کالانکوآ   ویژگی‌های ظاهری از محبوب‌ترین گل‌های اواخر زمستان و بهار است. گیاهی چندساله است پس با یکبار خریدن می توانید این گیاه را سالها داشته

گیاه شناسی
drGiah

بابا آدم (آلوکازیا)

بابا آدم (آلوکازیا)   ویژگی‌های ظاهری برگ‌ها قلبی شکل و کشیده و نوک تیز به رنگ سبز تیره با رگبرگ‌هایی سفید رنگ که جلوه خاصی به

گیاه شناسی
drGiah

کروتون پنجه کلاغی

کروتون پنجه کلاغی   ویژگی‌های ظاهری کروتون پنجه کلاغی گیاهی مقاوم که بخاطر رنگ‌های جذاب برگ‌هایش معروف است. برگ های این گیاه کشیده و نوک تیز

گیاه شناسی
drGiah

کروتون رشته‌ای

کروتون رشته‌ای   ویژگی‌های ظاهری گیاهی مقاوم که بخاطر رنگ‌های جذاب برگ‌هایش معروف است. برگ های این گیاه بسیار باریک و کشیده و نوک تیز است.

گیاه شناسی
drGiah

کروتون پرتقالی

کروتون پرتقالی   ویژگی‌های ظاهری کروتون پرتقالی گیاهی مقاوم که بخاطر رنگ‌های جذاب برگ‌هایش معروف است. برگ های این گیاه پهن و نوک تیز با رنگ

گیاه شناسی
drGiah

کاج مطبق

کاج مطبق   ویژگی‌های ظاهری کاج مطبق گیاهی سوزنی برگ که بخاطر حالت طبقه طبقه بودن برگ‌هایش به کاج مطبق معروف است. نگهداری از کاج مطبق

گیاه شناسی
drGiah

برگ خونی

برگ خونی (ایریزین)   ویژگی‌های ظاهری به این گیاه بخاطر رنگ برگ‌هایش برگ خونی گفته می‌شود. گیاهی خوش رنگ که برای کاشت در حاشیه باغچه و

گیاه شناسی
drGiah

آگلونما برگ هندونه ای

آگلونما برگ هندونه‌ای   ویژگی‌های ظاهری   روی برگ‌ها طرحی شبیه پوست هندوانه است.     نگهداری از آگلونما برگ هندونه‌ای:   نور: آگلونما هندونه‌ای به