گیاه شناسی
drGiah

سینگونیوم

سینگونیوم   ویژگی‌های ظاهری سینگونیوم گیاهی است بالا رونده با رشد سریع که شباهت زیادی به فیلودندرون دارد با این تفاوت که در گیاه جوان سینگونیوم،

گیاه شناسی
drGiah

چشم آهویی (برگ بیدی)

چشم آهویی (برگ بیدی)   ویژگی‌های ظاهری برگ در گیاه چشم آهویی (برگ بیدی) ، تخم‌مرغی شکل، نوک‌تیز و بدون دمبرگ است و نوارهای باریک در

گیاه شناسی
drGiah

لیندا

لیندا ویژگی‌های ظاهری : لیندا گیاهی مقاوم است که به خاطر انتهای قطورش به پافیلی مشهور است. این مدل ورم کردگی می تواند رطوبت را بمدت

گیاه شناسی
drGiah

گیاه گل سنگ

گیاه گل سنگ   ویژگی‌های ظاهری به گیاه گل سنگ بخاطر نقاط صورتی رنگ روی برگ‌هایش، خال صورتی هم گفته می‌شود. طرح‌های رنگین برگهایش، آن را

گیاه شناسی
drGiah

پتوس ابلق (مینیاتوری)

پتوس ابلق (مینیاتوری)   ویژگی‌های ظاهری پتوس ابلق (مینیاتوری) از جمله گیاهان رونده که رشد سریعی دارند، محسوب می شود. این گیاه بسیار سازگار با شرایط

گیاه شناسی
drGiah

پتوس سبز

پتوس سبز   ویژگی‌های ظاهری پتوس سبز از جمله گیاهان رونده که رشد سریعی دارند، محسوب می شود. این گیاه همیشه سبز و بسیار سازگار با

گیاه شناسی
drGiah

پپرومیا

پپرومیا   ویژگی‌های ظاهری پپرومیا گیاهی با برگ ‌های قلبی شکل، دارای ساقه ‌های بلند و قرمز رنگ هستند. بعضی ساقه ‌های گوشتی و برگ ‌های

گیاه شناسی
drGiah

بنجامین ابلق

بنجامین ابلق   ویژگی‌های ظاهری این گیاه برگ‌های سبز روشن و بیضی شکل و نوک تیز و شاخه‌های دارای خاصیت ارتجاعی و آویزان دارد. در نوع

گیاه شناسی
drGiah

بنجامین سبز

بنجامین سبز   ویژگی‌های ظاهری این گیاه برگ‌های سبز روشن و بیضی شکل و نوک تیز و شاخه‌های دارای خاصیت ارتجاعی و آویزان دارد.  ارتفاع این