گیاه شناسی
drGiah

شرایط نگهداری فیکوس لیراتا

شرایط نگهداری فیکوس لیراتا :✔️آبیاری فیکوس لیراتا :🌊خاک گلدان همواره مرطوب باشد. آبیاری زیاد باعث ریزش برگ ها و آبیاری کم باعث خشکی می شود.رطوبت ایده

گیاه شناسی
drGiah

بابا آدم (آلوکازیا)

نگهداری از بابا آدم (آلوکازیا) نور: به نور زیاد احتیاج دارد اما نه نور مستقیم خورشید بلکه نوری که از پشت پنجره بتابد (حداکثر فاصله گلدان

گیاه شناسی
drGiah

دیفن باخیا

دیفن باخیا  ویژگی‌های ظاهری دیفن باخیا از گیاهان همیشه سبز و چند ساله است. دیفن باخیا گیاهی مقاوم بوده و به دلیل نگهداری ساده، به عنوان

گیاه شناسی
drGiah

فلفل زینتی گیلاسی

فلفل زینتی گیلاسی   ویژگی‌های ظاهری گیاه همیشه سبز چند ساله است و با کاشت بذر در گلدان به صورت یکساله نیز استفاده می‌شود. گیاه فلفل

گیاه شناسی
drGiah

فلفل زینتی

فلفل زینتی ویژگی‌های ظاهری فلفل زینتی گیاهی است که اگر در گلدان آن را نگهداری می‌کنید، گیاهی یک ساله است ولی اگر آن را در باغچه

گیاه شناسی
drGiah

ستاره حنا (امپیشن)

ستاره حنا (امپیشن) ویژگی‌های ظاهری ستاره حنا (امپیشن) از گیاهان آپارتمانی همیشه سبز است که بیشتر اوقات سال گل خواهد داشت.  اگر دوست دارید این گیاه را

گیاه شناسی
drGiah

پاندانوس

پاندانوس ویژگی‌های ظاهری پاندانوس برگ‌های سبز رنگ، باریک و کشیده، بلند و نوک تیز شبیه برگ گندمی دارد که شاید آن را با گندمی اشتباه بگیرند

گیاه شناسی
drGiah

گل کوکب

گل کوکب ویژگی‌های ظاهری گل کوکب گیاهی چند ساله است که با یک بار خریدن آن را تا چندسال مینوانید داشته باشد. برگ‌ها تخم مرغی با

گیاه شناسی
drGiah

معین التجار (کلرودندروم)

معین التجار (کلرودندروم)   ویژگی‌های ظاهری معین التجار (کلرودندروم) گیاهی همیشه سبز و بالارونده است. برگ: برگ‌های معین التجار (کلرودندروم) همیشه سبز و بالا رونده و