برگ انجیری
نگهداری گیاه
drGiah

برگ انجیری Monstera

    معرفی گیاه برگ انجیری Monstera یا پنیر سوئیسی🧀🍃 برای همراهان عزیز دکتر گیاه🥰 برگ انجیری با نام علمی :Monstera deliciosa ( common name Swiss

نگهداری گیاه
drGiah

سم حشره‌کش سوین

سم حشره‌کش سوین سوین بهترین سم برای کنترل آفات موجود در خاک است. حشره‌کش تماسی گوارشی با کمی خاصیت سیستمیک می باشد که با اثر برروی

نگهداری گیاه
drGiah

سم حشره‌کش دیازینون

دیازینون سم حشره‌کش  :   جزئ سموم قدیمی محسوب میشود که طیف زیادی دارد اما بخاطر قدیمی بودن دیازینون ، خیلی از آفات نسبت به آن

نگهداری گیاه
drGiah

کنفیدر سم حشره کش (ایمیدوکلوپراید)

سم حشره کش کنفیدر (ایمیدوکلوپراید): یکی از حشره کش های پر مصرف که بخاطر طیف وسیعی که دارد اغلب آفات را کنترل میکند. حشره کشی سیستمیک

نگهداری گیاه
drGiah

کاپتان سم قارچکش

کاپتان سم قارچکش:  کاپتان  بهترین قارچ کش برای کنترل بیماری های ریشه ای است ، یک قارچکش حفاظتی-معالجه ای و از ترکیبات ازته هتروسیکلیک یا فتالیمید

نگهداری گیاه
drGiah

سم حشره کش پروتئوس

پروتئوس سم حشره کش : بهترین سم جهت کنترل مگس سفید است. پروتئوس حشره کشی سیستمیک و تماسی است دارای طیف تأثیر وسیعی بوده و اکثر

نگهداری گیاه
drGiah

سم حشره کش دسیس

دسیس سم حشره کش : دسیس حشره کشی با طیف وسیع است که هم بصورت تک و هم بصورت ترکیبی با بقیه سموم استفاده میشود. سم دسیس

نگهداری گیاه
drGiah

سم قارچکش بردوفیکس

بردوفیکس سم قارچکش : یک قارچ کش، با دامنه گسترده که هم روی قارچ های اندام هوایی و هم روی قارچ های ریشه به خوبی تأثیر

نگهداری گیاه
drGiah

سم حشره‌کش آدمیرال

 آدمیرال بهترین سم برای کنترل مگس سفید است. این سم با ماده موثره پیری پروکسی فن شبه هورمون جوانی در حشرات است . با اختلال در